คณะผู้บริหาร

นายพีระพงษ์ สายเชื้อ

นายกเทศมนตรีเมืองสันมะเค็ด

ประวัติ

ปลัดกรุงเทพมหานคร