สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด

225 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์

053-677405

โทรสาร

Fax : 053-677405

อีเมล