กทม. จับมือ วสท. ตรวจสถานบริการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

   (29 ธ.ค.58) เวลา 17.30 น.: นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ slim และ route66 ภายในย่านสถานบันเทิง RCA ถนนจตุรทิศ เขตห้วยขวาง ตามแผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของกรุงเทพมหานคร ปี 2559 เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดการสูญเสียให้เป็นศูนย์

                กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสถานบริการในพื้นที่เขต   ให้มีความปลอดภัยตามนโยบายของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้อมูลความรู้และแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย อีกทั้งตรวจสอบด้านสุขลักษณะทั่วไป และการป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของอาคารสถานบริการตรวจสอบระบบป้องกัน อัคคีภัย     เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ไฟฟ้าสำรอง แบบแปลนอาคาร ทางหนีไฟ รวมทั้งให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟด้วย

                รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน และกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ slim และ route66 ตามแผนป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2559 เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้ดูแลอาคารเป็นอย่างดี พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รวมถึงมีการแนะนำผู้มาใช้บริการต้องปฏิบัติตัวเช่นไรในกรณีที่เกิดเหตุ อัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการ แต่ยังมีต้องแก้ไขปรับปรุงในบางจุด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้ว อย่างไรก็ตามการตรวจสอบสถานบริการแน่นอนว่าทุกแห่งอาจต้องมีการปรับปรุง ซึ่งในกรณีดังกล่าว กทม. ได้มอบหมายสำนักงานเขต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. โดยรวมถึงแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัยให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กทม. ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการในช่วง เทศกาลปีใหม่เพื่อติดตามและดูแความปลอดภัยประชาชนไว้ที่สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังมีศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจส่วนหน้าอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เอเชียทีค และสนามหลวง ในการติดตาม ดูแลและประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอปพร. ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

                นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2559 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติภารกิจตามแผนฯ ที่กำหนด อาทิ สำรวจจุดเสี่ยงภัย ตรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย สนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบันเทิง ตรวจความพร้อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประสาน อปพร. ดูแลพื้นที่และแจ้งเหตุวินาศภัย ตลอดจนกวดขันไม่ให้มีการเล่นดอกไม้เพลิงและปล่อยโคมลอย นอกจากนี้กทม.ยังกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่รณรงค์และแจ้งเตือนประชาชนให้ ตรวจสอบความปลอดภัยภายในอาคาร บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ ก่อนที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ตลอดจนเตรียมพร้อมการ ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนด้วย